Copyright © 2017      Ontwerp en fotografie: Paul
Home
Home
Contact met Sharlih

‘Mijn verhaal’

 

Ik had het voorrecht om in het mooie Laren, in het Gooi op te groeien. Vlak aan de rand van bos en hei.

Iedereen heeft een verleden - een verhaal - en dit is zeker geen doodgewoon verhaal, maar meer dan een verhaal is het ook niet. Het is niet echt, het is niet nu. En toch hangen we ons hele leven op aan een verhaal (het verleden): wie we zijn, hoe we ons voelen en hoe we over de dingen denken.  

Het gaat ook helemaal niet om mijn verhaal. De maatschappelijke ladder ben ik niet hoog opgeklommen – hoogtevrees. Een studiebol ben ik niet en welbespraakt evenmin.

Maar soms ben ik een vrouw, geliefde, moeder, of oma.

Soms ben ik blij, boos of verdrietig.

Soms werk ik in de tuin, knip een hond of maak ik een schilderij.

soms loop, lig, zit, praat, luister, of eet ik.

Soms schrijf ik een boek of een gedicht. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, maar wat er ook gebeurt:

Altijd ben ik Dat wat dit allemaal waarneemt. Vrij van elk concept, vrij van welke eigenschap dan ook.

Die ontdekking vervult mij met ontzag en dankbaarheid.

 

Mijn levenssituatie is de uitnodiging geweest om die Liefde te ontdekken die er altijd al was. In dat opzicht was het leven zoals het zich voordeed mijn leraar. Geen zachte leermeester helaas, maar blijkbaar nodig omdat ik nogal koppig, goedgelovig en bang was. Tijdens de overgang vond de  verschuiving  van denken naar bewustzijn plaats. Het was een afbraak proces - Alles wat me dierbaar was werd me uit handen geslagen. Er bleef niets meer over van wat ik dacht te zijn, zelfs mijn doodsangst was niet echt. Maar door hem onder ogen te komen werd er gezien dat 'ik als persoon' niet bestond en dat er ook geen andere personen bestonden. Het waren niet meer dan beelden die versmolten in een zee van vloeibaar licht, stil en stralend. Een als al het leven, de leegte  is vol, de vormen  zijn vol met leegte, er is geen onderscheid.

 

Het is niet noodzakelijk om zo'n omweg te maken. Elke stap is er één bij je zelf vandaan. Je hoeft er niet voor naar India, niet naar een kerk of moskee. Het kan wel; het gezochte is daar ook, maar vaak verborgen achter gedogmatiseerde rituelen. Als het daar ontdekt wordt gaat het denken meestal met de eer strijken en roept dan dat dit de enige weg is.

Niet-gelovigen of anders-denkenden worden dan vaak als minder gezien of in het ergste geval als vijand. Je hoeft niet te veranderen en te proberen om een beter, deugdzamer, liever, heilig of spiritueel mens te worden. De illusie doorzien van die bedachte persoonlijkheid. Daar gaat het om in dit leven. Het gaat er niet om wie je denkt te zijn, maar wie ben je nu, nu, nu. Naakt zonder verhaal of een gedachte ben je altijd al aanwezig. De woorden op deze website willen je uitnodigen om  dieper dan je denken te gaan en je ware zelf in zijn volle omvang te ervaren. Eens komt er ook aan een goed verhaal een einde en ga je dood. Kun je je verhaal loslaten terwijl je nog leeft?  Dan openbaart zich iets wat veel dieper gaat dan de oppervlakkige laag van ons verstand: een Dimensie zó levend, dat hij geboorte en dood omvat!