Copyright © 2017      Ontwerp en fotografie: Paul
Home
Home
Contact met Sharlih

 

De werkelijke waarde die we vertegenwoordigen zit niet in de verworvenheden die we ons eigen maken. En ook niet in de dingen die we bezitten en waar we ons mee identificeren. Willen we onze – altijd al aanwezige – schat vinden dan moeten we diep afdalen in onze binnenkamers. Wat weet je werkelijk en is niet opgelegd of aangeleerd? Niet veel waarschijnlijk, maar wat je bent voordat al die kennis aan je bleef plakken is wel het allerbelangrijkste wat er is. Zonder Dat wat je werkelijk bent kan er niets bestaan. Het is die onveranderlijke aanwezigheid die je niet kunt zien maar die zelf alles waarneemt. Maar je ervaart het als je ik gevoel. Omdat ook je lichaam van die onzichtbare aanwezigheid  doordrongen is – wij kunnen alleen de vorm zien –  zijn we gaan denken dat we dat vergankelijke en kwetsbare lichaam zijn. Dat is een heel beperkende  en verontrustende gedachte. Dit idee is de oorzaak van de illusie dat we losstaan van elkaar. Maar dat verkeerde idee is heel makkelijk te ontmaskeren. Durven wij alles wat we denken te zijn en te weten los te laten, al is het maar voor een paar minuten? Probeer het uit, stop, en wees stil, duik dan in dat gevoel van je aanwezigheid en kijk wat er gebeurt. Kun je het leven voelen dat je lichaam bezielt?  Dit leven houd niet op bij je velletje. Voel dat je er bent en merk op dat je niets nodig hebt om er te zijn. Jij was er al voor al die andere dingen aan je bleven kleven en ze deel gingen uitmaken van je identiteit. Blijf bij het gevoel dat je er bent. Als je vaker je aandacht geeft aan dat naakte ik ben  – wie je was zelfs voordat het van een naam werd voorzien –  zal de Essentie zich openbaren. Je lichaam heb je altijd bij je, het is hier, nu, zodat het een prachtig instrument is om die aanwezigheid te ervaren waar je ook bent. Als je die vormloze aanwezigheid ontdekt als je innerlijke ruimte, hebben de omstandigheden minder vat op je en leef je meer vanbinnen uit.

 

Van binnenuit