Copyright © 2017      Ontwerp en fotografie: Paul
Home
Home
Contact met Sharlih

Dit is een boek dat eigenlijk over jou gaat en het is niet zonder risico om het te lezen. Want het is niet de bedoeling van de schrijfster dat jij als hoofdpersoon het overleeft! Er wordt steeds verwezen naar wat je Werkelijk bent. Je wordt uitgedaagd om je eigen levenssituatie onder de loep te nemen. Dan zal blijken dat je niet bent wie je dacht te zijn.

Je bent niet incompleet en afgescheiden van het geheel.

Zolang je de waarheid over jezelf niet kent, leef je in de veronderstelling dat je iets buiten jezelf nodig hebt om gelukkig te worden. Alle verzamelde kennis, relaties en bezittingen zijn vergankelijk. Je bent zelf altijd al moeiteloos die ene onverdeelde, levende Bron van Vrede. Maar het denken dat zelf deel uitmaakt van de illusie wil je graag anders laten geloven.

Dat onechte zelfbeeld wordt beschermd door standpunten en vastgeroeste overtuigingen die je emoties gevangen houden. In dit boek kun je lezen hoe je de door het ego opgeworpen muren van verzet tegen het leven kunt afbreken.

Als fictieve denkbeelden zijn doorzien en de energie van onverwerkte emoties weer mag stromen zal de altijd aanwezige heldere Dimensie alle onechtheid wegvagen. Dan verdampt het persoonlijke leven wat we dachten te hebben als sneeuw voor de zon. Dat wordt bedoeld met doodgaan voordat het lichaam sterft. Je zou ook kunnen zeggen dat je opnieuw geboren wordt. Niet als een lichaam maar in de Geest, met andere woorden: je wordt van jezelf bewust als onbegrensd vormloos Bewustzijn.

Als je het aandurft om uit je verhaal te stappen is het absoluut mogelijk om die diepere Dimensie te ontdekken. Neem het niet zo maar van mij aan, maar onderzoek het en experimenteer met wat je leest. Als je het eenmaal ontdekt hebt ben je zelf het levende bewijs van de woorden die je in dit boek hebt gelezen.

 

Bij de schrijfster heeft de realisatie in de overgang plaats gevonden en is non-dualiteit voor haar een levende waarheid geworden. Versmolten met deze wonderlijke Werkelijkheid verblijft ze vol ontzag en dankbaarheid in dit grenzeloze mysterie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tekst op de achterflap

Sharlih’s boek ‘Onverborgen Werkelijkheid’

Sharlih’s boek ‘Onverborgen Werkelijkheid’ is uit!  De verkoopprijs is zo laag mogelijk gehouden
(€ 12,- excl. verzendkosten).

 

Bestellen?  Klik hier

 

 

Home
Home

Enkele fragmenten uit

Onverborgen Werkelijkheid