Copyright © 2017      Ontwerp en fotografie: Paul
Home
Home
Contact met Sharlih

Enkele fragmenten uit Sharlih’s boek  Onverborgen Werkelijkheid

'De Absolute Werkelijkheid is ondeelbaar Eén en daarom is Het niet te kennen. Het is de Kennendheid Zelf.

Vergelijk het met een mes dat uit één stuk bestaat en alles kan snijden, behalve zichzelf.'

 

Sharlih

Het boek 'Onverborgen Werkelijkheid’ (153 pagina’s) is vanaf nu te bestellen.

 

Boek bestellen?

Voor een volledige realisatie is het heel belangrijk dat we ons bewust worden van de lichamelijke energiepool. Energie is de brug naar het Licht van het Bewustzijn. De paradox is dat ze in feite altijd al Een zijn, maar door de gestolde energie in het lichaam en belemmerende gedachtepatronen wordt de eenheid niet meer ervaren. Als het kennen (bewustzijn) en het gevoel (energie) samenvloeien verdwijnt elke weerstand en zijn we Vrij.
 

Als je in een denkbeeld, een standpunt of een ideaal gelooft, dan is het net als met een naald die in een groef van een grammofoonplaat blijft hangen en hem almaar dieper uitslijt. Het wordt dan steeds moeilijker om in een andere groef te komen. Als je je ware Aard kent pas je in elke groef. Je beseft dan dat je de openheid bent waar alle denkbeelden in opkomen. Je blijft dan niet bij een bepaald denkbeeld hangen, maar bent
er ook niet mee in conflict.

 

Mijn eigen ervaring is dat er een zekere mate van pijn, gemis of verdriet nodig is om dieper te kunnen gaan en zo door de lagen van conditionering heen te breken. Als alles goed gaat heeft men zelden de behoefte

om over de rand van zijn eigen bordje heen te kijken.

Dit moment is de enige werkelijkheid die er bestaat en als je daar helemaal in kunt vertoeven stap je uit de tijd de eeuwigheid binnen. Zolang we zoeken, verlangen en streven blijven we in de waan dat we gebonden zijn.

 

Wij kunnen Dat wat we werkelijk zijn niet ervaren, omdat we gevangen zitten in concepten. Alles hebben we verdeeld, opgesplitst en van een naam voorzien. Wat we dan denken te zien is ook nog eens vervormd door onze conditionering. Zo wordt iedereen beoordeeld op zijn uiterlijk, status of verleden. Hoe we ook ons best doen om bewust te worden of meer aandacht te geven aan het Nu, het gaat niet lukken als we onze conditionering en het zelfbedrog van het ego niet doorzien.

Wat je werkelijk bent mediteert niet. Er is geen pad naar hier, er is alleen maar herkenning

Stop: merk op wat er luistert. Het gaat hier om het luisteren op zich, niet om het beluisteren van iets. Jij bent het niet die luistert en toch is het in jou. Dat te ontdekken is niet stil zijn, maar Stilte zijn.

 

Het maakt niet uit waar je bang voor bent. Iedereen is wel ergens bang voor en zo zien we dat angst nooit op zichzelf staat, maar altijd gekoppeld is aan iets uit onze herinnering of verbeelding. Kan hij wel los van ons denken bestaan?

De oorzaak van de angst hoeven we niet te achterhalen. Voor het oplossen van de angst maakt het niet uit

of er iets vreselijks is gebeurd of niet. Ook niet of je die angst nu lang of kort hebt: Het is alleen maar

gestolde energie die gezien, doorvoeld en vrijgelaten wil worden.

 

Waarom zou je nog bang zijn voor het tijdelijke als je de Oneindigheid hebt ontdekt? Dat te realiseren is de reden van je bestaan, daarom ben je geboren en heb je een lichaam.

 

Hoe stappen we nu uit deze vicieuze cirkel van kwetsen of gekwetst worden? Heel eenvoudig: als je weet

dat het ego niets meer is dan een denkbeeld - en dat het dus in feite een illusie is - wie kan er dan gekwetst

of beledigd worden? Dat kan helemaal niet! Het is het idée dat er iemand gekwetst wordt. Wat jij werkelijk

bent is onkwetsbaar, maar zolang je denkt dat je een ego hebt, dan zie je die bij de ander ook en dan zijn

er twee 'egootjes', die tegen elkaar opbotsen. Als twee golfjes in de zee, allebei even nat, maar ze hebben

niet door dat ze uit dezelfde substantie bestaan: water. Ze zijn dus eigenlijk met zichzelf in gevecht.

 

Elke emotie is een uitnodiging om dieper te gaan dan de emotie en de helderheid te verwezenlijken

waar hij in oplost. Ontvang hem als een vriend en kijk wat er dan gebeurt.

 

We lopen er in rond en worden gedragen door de Geliefde, maar zien hem niet, omdat we altijd

buiten onszelf op zoek zijn naar liefde, erkenning en waardering.

 

Verlangen en angst houden elkaar in stand, maar als je de wortel van de angst hebt doorgehakt is eigenlijk

de hele egostructuur al in elkaar gestort en zijn verlangens ook niet meer zo belangrijk. Zo raak je

moeiteloos onthecht van de dingen die je eerst zo belangrijk vond. Alle gehechtheden waren alleen maar

een poging om je valse zelfbeeld in stand te houden. Je dacht dat ze je veiligheid en zekerheid verschaften, maar dat kan het aardse bestaan je nooit bieden, omdat alles in het relatieve aan verandering onderhevig is. Totdat je bereid bent beide polen van de dualiteit te ervaren. Zowel de plus als de min. De leuke en de

minder leuke dingen. Dan kan de energie pas stromen. Jij bent die Levende Stroom.
Dat dynamische Bewustzijn.

 

Gaat dat wat we tijd noemen wel voorbij, of is het altijd alleen maar nu en is de tijd een verzinsel?

Het lijkt er op dat wij als menselijke vorm voorbijgaan en dat wat we tijd noemen overblijft.

Het denken en de tijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Therapie kan de persoon alleen terug brengen naar zijn 'ab'-normale staat van onbewustheid

Het Licht van jouw bewuste Aanwezigheid, wordt pas zichtbaar als jij afwezig bent.

Zoals de verf op het doek de afbeelding van de figuurtjes verbindt met de achtergrond en de ruimte er om heen, zo verbindt het Vormloze Bewustzijn - het Licht - de vormen tot één geheel. Niets staat los van elkaar.

 

Niets staat de Waarheid in de weg. Pas als je een stap uit je-Zelf zet kom je obstakels tegen.

Het zien wat door ieders ogen kijkt is ook altijd onmiddellijk. Waar je ook naar kijkt - het gebeurt moeiteloos. Als je niet met een aangeleerde blik door de ogen van je opvoeders kijkt, maar onbevangen in niet weten dingen gade slaat, kan het niet anders dan dat de Ziener in het geziene oplost en beseft dat er geen

dualiteit bestaat.

Wekelijks is er satsang in Kruisweg (Gron.)  Zie de agenda op de website

Top

_

Info pagina boek

Klik hier